Pricerite 实惠周年赏家俬低至 5 折家品低至 3

Pricerite 实惠周年赏家俬低至 5 折家品低至 3

【全年至抵优惠】 Pricerite实惠周年赏
扫平货机会嚟啦 全年至抵优惠「 Pricerite实惠 周年赏」今日开始!精选家品低至3折,家俬低至5折买家俬更即买即减高达$2,500* 另有7日限定优惠货品,真係史无前例咁抵呀
所有优惠货品都係数量有限,售完即止,把握机会即刻嚟扫货啦!

「Pricerite周年赏」优惠详情:https://bit.ly/2Mns2Fe

#Pricerite #实惠 #周年赏 #家俬 #低至5折 #家品 #低至3折 #7日限定优惠 #梳化 #梳化床 #地垫9蚊 #床上用品 #电视柜 #睡房 #客厅 #厨具

*须受条款及细则约束

  • 2020/05/22
  • 963阅读
  • 作者:
主页 > 办公博览 >Pricerite 实惠周年赏家俬低至 5 折家品低至 3